Jubileusz nadania bibliotece imienia Mariana Rejewskiego

Zobacz kalendarz
  • Wręczenie medalu Prezydenta Bydgoszczy płk. Jerzemu Lelwicowi, wieloletniemu współpracownikowi biblioteki, popularyzatorowi wiedzy o Marianie Rejewskim, patronie PBW w Bydgoszczy.
  • Wystąpienia gości.
  • Wystąpienie pt. „Wystawa mobilna Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog prezentowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
  • Prezentacja strony internetowej poświęconej M. Rejewskiemu, którą biblioteka prowadzi od 2012 r.
  • Występ wokalny pt. „Patriotyczna lekcja muzyki”.