Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontrowersyjna

Zobacz kalen­darz
12-11-2018 10:00 – 12:00

Wykład dr Kata­rzyny Grysiń­skiej-Jarmuły z UKW w Bydgoszczy w ramach obchodów 100-lecia niepodległości.