Historia Ireny Sendlerowej

View Calendar
02-03-2018 12:00 – 14:00

Spotkanie dla członków Bydgo­skiego Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Głośne czytanie frag­mentów książek o niezwy­kłej osobie, „matce dzieci Holo­caustu“, Irenie Sendlerowej.