Hejt, mowa niena­wiści

Zobacz kalen­darz

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom w Inter­necie i w poza nim.