Gawęda o książce, czyli booktal­king praktycznie

Zobacz kalen­darz

Booktal­king to krótkie zarekla­mo­wanie książki. Nie jest to stresz­czenie ani recenzja, ale raczej przed­sta­wienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Booktal­king to również dzielenie się ze słucha­czami swoim entuzja­zmem do książek i zachę­canie do czytania dla przyjem­ności.