Dobro bez granic

View Calendar

Zajęcia dla młodzieży z okazji Roku Adama Chmie­low­skiego – św. brata Alberta. Motto spotkania: „Być dobrym jak chleb…”