Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
30-10-2019 10:30 – 12:00

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.