Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
01-04-2019 11:30 – 13:30

Czy wojna jest dla dzieci?

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.