Bibliotekarz – Współpraca – Cyberprzestrzeń

Zobacz kalendarz

Konferencja metodyczna dla dyrektorów szkół i nauczycieli bibliotekarzy z powiatu inowrocławskiego. W programie:
„Oferta kulturalna Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu“,
„Sieci współpracy i samokształcenia – idea, tworzenie i spotkania”,
„Narzędzia internetowe w promocji czytelnictwa”.