Wojewódzki konkurs recytatorski dla przedszkolaków

Wojewódzki konkurs recytatorski dla przedszkolaków

Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim „Wiersze i wierszyki Juliana Tuwima”.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy konkursowej – nagranie filmu, którego treścią jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima.

Konkurs jest dwuetapowy: eliminacje odbywają się w grupach przedszkolnych, nauczyciel wytypuje najlepszych uczestników do etapu finałowego. Etap drugi to nagranie wyłonionych w I etapie finalistów i przesłanie filmu do organizatorów.

Termin przesłania finałowych nagrań to 31 października 2021 r. Forma wystąpienia jest dowolna, może być wzbogacona o rekwizyty, dekoracje, muzykę itp.

Szczegóły konkursu można znaleźć w Regulaminie. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału, czekają atrakcyjne nagrody.

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 2