Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem
17 paździer­nika 2018 godz. 17.00

zapro­szenie