Od przedszkola do biblioteki – zaproszenie na szkolenie online

Od przedszkola do biblioteki – zaproszenie na szkolenie online

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w szkoleniu online „Od przedszkola do biblioteki”, które odbędzie się 12 maja 2021 r. w godzinach 14.00 – 15.30.

Prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza online. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Link do szkolenia zostanie wysłany 11 maja 2021 r.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w szkoleniu, otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.

Udział w szkoleniu jest NIEODPŁATNY.

Program

  1. Powitanie uczestników – Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy
  2. Co zrobić by książka była światem, czyli początki inicjacji literackich najmłodszych – dr Maria Sobieszczyk – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  3. Działania edukacyjne w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek – Joanna Grabowska-Janowiak, Grażyna Ruta-Balińska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
  4. Teatrzyk Kamishibai w wychowaniu do wartości – Ewa Bedełek – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
  5. Propozycje Akademii Gier Logicznych dla przedszkoli – Ewa Bielska, Justyna Frelichowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Szczegółowych informacji udziela: Ewa Bedełek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
e‑mail: ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się za pośrednictwem formularza online

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie online
1 + 4 =

© PBW w Bydgoszczy | CC BY-SA 4.0 International

plakat informacyjny do pobrania