Konkurs internetowy – 2 etap

Po przesłaniu pierwszego formularza konkursowego możesz przystąpić do drugiego etapu rywalizacji. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi testu oraz wypełnij pola z pytaniami otwartymi, a na koniec wciśnij przycisk „Wyślij“. Uwzględnione będą odpowiedzi wysłane najpóźniej 7 grudnia do godz. 23:59:59.

This form is closed