Konkurs dla uczniów „Grammatik auf Plakaten”

Konkurs dla uczniów „Grammatik auf Plakaten”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 – 6 (kategoria I), klas 7 – 8 (kategoria II) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria III). Zadaniem uczestnika jest wykonanie dowolną techniką plastyczną plakatu edukacyjnego, który może być wykorzystany na lekcjach języka niemieckiego.

Organizatorzy – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy i Goethe-Institut w Warszawie – oczekują na prace konkursowe do 7 marca 2021 r. Aktualizacja: termin został przedłużony do 14 marca. Partnerem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Toruniu.

Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają koordynatorki konkursu: Alina Melnicka-Zygmunt, Katarzyna Krukowska-Cyranowicz, tel. 52 3413074 wew. 18 w godz. 8.00 – 15.00

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda rodziców/opiekunów