Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Kwiecień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Euro­pejska Noc Muzeów w Muzeum Oświaty
  17:00 -01:00
  19 – 05-2018 – 20-05 – 2018

  Muzeum Oświaty zaprasza na zwie­dzanie wystaw i do udziału w wydarze­niach towarzy­szą­cych:

  Szkoła naszych dziadków i pradziadków“ – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  Szkol­nictwo w okresie PRL – wystawa wspomnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędrowali do szkoły.

  Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela“ – wystawa przezna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób związa­nych z oświatą.

  Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945“ – w bieżącym roku przypada 70. rocznica zakoń­czenia II wojny światowej, dlatego zachęcamy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

  Marian Rejewski – genialny kryptolog, matematyk, bydgosz­czanin“ – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możliwość wykorzy­stać w praktyce symulator Enigmy.

  Wernisaż wystawy Grupy Plama’s z Szubina“, która istnieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i amatorzy, uprawia­jący różne dziedziny sztuk wizual­nych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę arty­styczną. Wśród tematów dominuje pejzaż, ale nie brakuje również martwych natur, portretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abstrakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabiszyna, Rynarzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Bydgoszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu galeriach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostatnich kilku lat opowia­da­ją­cych o miejscach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszelkich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywierają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Pleszyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Krystyna Banach (Szubin), Mirosław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elżbieta Kotz (Łabiszyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wiesława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Rynarzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobieszyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Waldemar Zyśk (Bydgoszcz), Waldemar Jarosz (Koszalin). Początek o godz. 18.00.

  Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna“ – prelekcja zostanie wygło­szona przez dr Katarzynę Grysińską-Jarmułę z UKW w Bydgoszczy. Akcentem kończącym prelekcję będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie“ z Bydgoszczy (godz. 17.00).

  Sztandar Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego“ – ważnym elementem tego­rocznej Nocy Muzeów będzie przeka­zanie sztandaru ZNP w Bydgoszczy do Muzeum Oświaty.

 • Wernisaż wystawy Grupy Plama’s
  17:00 -18:00
  19-05-2018

  Grupa Plama’s istnieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i amatorzy, uprawia­jący różne dziedziny sztuk wizual­nych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę arty­styczną. Wśród tematów dominuje pejzaż, ale nie brakuje również martwych natur, portretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abstrakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabiszyna, Rynarzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Bydgoszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu galeriach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostatnich kilku lat opowia­da­ją­cych o miejscach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszelkich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywierają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Pleszyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Krystyna Banach (Szubin), Mirosław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elżbieta Kotz (Łabiszyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wiesława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Rynarzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobieszyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Waldemar Zyśk (Bydgoszcz), Waldemar Jarosz (Koszalin).

 • Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna
  18:00 -19:00
  19-05-2018

  Prelekcja dr Katarzyny Grysiń­skiej-Jarmuły z UKW w Bydgoszczy. Akcentem kończącym prelekcję będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie“ z Bydgoszczy.

20
21
22
23
 • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze
  09:00 -11:00
  23-05-2018

  Połą­czenie geometrii ze sztuką, tworzenie obrazów za pomocą odcinków z kolo­ro­wych nitek. Uczest­nicy zapoznają się z gotowymi obrazami oraz sami spróbują sił w wyszy­waniu. Zajęcia dla uczniów kl.7 – 8 i 2 – 3 gimn.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

24
 • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze
  09:00 -11:00
  24-05-2018

  Połą­czenie geometrii ze sztuką, tworzenie obrazów za pomocą odcinków z kolo­ro­wych nitek. Uczest­nicy zapoznają się z gotowymi obrazami oraz sami spróbują sił w wyszy­waniu. Zajęcia dla uczniów kl.7 – 8 i 2 – 3 gimn.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

25
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  09:00 -01:00
  25 – 05-2018 – 01-01 – 1970

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Tangram i spółka
  09:00 -11:00
  25-05-2018

  Dzieci poznają geome­tryczne łami­główki, takie jak tangram, jajko Kolumba, pentomino itp. Samo­dzielnie wykonują jedną z wybranych układanek, którą będą mogli zabrać ze sobą. Zajęcia dla uczniów klas 4 – 6.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

26
27
28
29
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  29-05-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  11:00 -12:30
  29-05-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Jesteś siebie wart
  12:30 -13:15
  29-05-2018

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazywania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz dokonanie warto­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • Poznaj zawody
  13:15
  29-05-2018

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwróceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

30
31
Czerwiec
Czerwiec
Czerwiec