Wyda­rzenia

2018 >
Październik
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
1
2
3
 • Wszystkie moje mamy
  10:30 -12:00
  03-10-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej, dzia­łaczce społecznej i chary­ta­tywnej, zaan­ga­żo­wanej w niesienie pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

4
 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -10:00
  04-10-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, których celem jest rozwi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi, łami­głów­kami prze­strzen­nymi i zagadkami logicz­nymi.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  04-10-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  04-10-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -11:00
  04-10-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, których celem jest rozwi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi, łami­głów­kami prze­strzen­nymi i zagadkami logicz­nymi.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  04-10-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -12:00
  04-10-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, których celem jest rozwi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi, łami­głów­kami prze­strzen­nymi i zagadkami logicz­nymi.

5
6
7
8
9
10
 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  10:00 -11:30
  10-10-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.
11
 • Stara szkoła
  09:30 -11:00
  11-10-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

12
13
14
15
16
 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  16-10-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

17
 • Czytam i maluję z Nelą
  Cały dzień
  17-10-2018

  Czytel­niczy Konkurs Plastyczny dotyczący przygód Neli, bohaterki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zadaniem uczest­ników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przygodę Neli. Termin dostar­czenia prac w formacie A3 lub A4 do 17 paździer­nika 2018 roku.

18
19
20
21
22
23
24
25
 • Stara szkoła
  13:30 -15:00
  25-10-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

26
 • Stara szkoła
  10:30 -12:00
  26-10-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

27
28
29
30
31
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad