Aktualne wytyczne sanitarne

Aktualne wytyczne sanitarne

Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZGIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole,
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomia,
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne MEiN, MZGIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych