Zakoń­cze­nie ferii w Klubie Enigma

Zakoń­cze­nie ferii w Klubie Enigma

Na ostatni dzień ferii młodzież i rodzice z dziećmi zapla­no­wali wizytę w biblio­tecz­nym escape roomie. Okazuje się, że nawet w dni wolne od nauki warto wybrać aktyw­ność umysłową i dobrze się przy tym bawić.

Print Friendly, PDF & Email