Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
26-10-2017 11:15 – 12:45

Zajęcia dla dzieci przeby­wa­ją­cych w szpitalu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.