Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
06-12-2017 09:00 – 10:30

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpitalu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.