Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
09-02-2018 11:00 – 12:30

Zajęcia dla dzieci przeby­wa­ją­cych w szpitalu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.