Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
11-01-2018 10:00 – 11:30

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.