Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
27-02-2018 13:10 – 14:40

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.