Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
28-02-2018 13:00 – 14:30

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.