Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
16-10-2017 12:00 – 13:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.