Świąteczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orzechów“

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
– pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
– głośne czyta­nie fragmen­tów opowia­da­nia;
– wykony­wa­nie zakła­dek do książek z dziad­kiem do orzechów;
– zwiedza­nie wystawy „Dziadki do orzechów“.

Print Friendly, PDF & Email