Świą­teczne spotkanie z „Dziadkiem do orzechów“

Zobacz kalendarz

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
– pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
– głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
– wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziadkiem do orzechów;
– zwie­dzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.