Spotkanie z tłumaczką Dominiką Repeczko

Zobacz kalendarz
10-05-2018 09:30 - 11:00

O sztuce tłuma­czenia z języka angiel­skiego – spotkanie dla studentów filologii angiel­skiej UKW i uczniów LO nr 6, a także wszyst­kich zainte­re­so­wa­nych tematem.

Print Friendly, PDF & Email
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast