Spotkanie z tłumaczką Dominiką Repeczko

View Calendar
10-05-2018 09:30 – 11:00

O sztuce tłuma­czenia z języka angiel­skiego – spotkanie dla studentów filologii angiel­skiej UKW i uczniów LO nr 6, a także wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tematem.