Spotkanie nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego

View Calendar
09-05-2018 16:30 – 18:30

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koordy­no­wanej przez p. Katarzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.