Poznajemy biblio­tekę

View Calendar

Po co wymyślono biblio­teki? Co się w nich dzieje? Jak wypo­ży­czyć bajki? Gdzie nocują książki?- odpo­wiedzi na te i podobne pytania usłyszą najmłodsi uczniowie w trakcie odwiedzin w PBW.