Półko­lonie w Muzeum Oświaty

View Calendar
13-02-2018 11:00 – 12:30

Zajęcia muzealne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglądała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsztaty kali­grafii – pisanie piórem ze stalówką i atra­mentem. Rysowanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.