Półko­lo­nie w Muzeum Oświaty

View Calendar
13-02-2018 11:00 - 12:30

Zajęcia muzealne z uczest­ni­kami półko­lo­nii: jak wyglą­dała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsz­taty kaligra­fii – pisanie piórem ze stalówką i atramen­tem. Rysowa­nie, lepie­nie plaste­li­no­wych figurek.

Print Friendly, PDF & Email