Półko­lonie w Muzeum Oświaty

View Calendar
14-02-2018 10:00 – 11:30

Zajęcia muzealne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglądała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsztaty kaligrafii – pisanie piórem ze stalówką i atramentem. Rysowanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.