O Marianie Rejewskim

Zobacz kalendarz
19-04-2018 09:30 – 10:15

Pogadanka, zwie­dzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejewskim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.