O Marianie Rejewskim

Zobacz kalendarz
14-03-2018 13:00 – 14:00

Pogadanka, zwie­dzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejewskim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów z elemen­tami języka niemiec­kiego, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.