O Marianie Rejewskim

View Calendar
14-03-2018 14:00 – 15:00

Pogadanka, zwie­dzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejewskim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży ze Szkoły nr 33 w Bydgoszczy, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.