Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog

View Calendar
09-10-2017 13:00 – 14:30

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o dokona­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich krypto­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczy­nili się do skrócenia II wojny światowej.