Losy nauczy­cieli bydgo­skich

View Calendar
28-02-2018 13:00 - 14:00

Zajęcia poświę­cone nauczy­cie­lom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupa­cji hitle­row­skiej. Bydgo­ski wrzesień 1939 r. oraz tajne naucza­nie. Zwiedza­nie stałej wystawy.

Print Friendly, PDF & Email