Losy nauczy­cieli bydgo­skich

View Calendar
09-01-2018 09:30 - 10:30

Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

Print Friendly, PDF & Email