Losy nauczy­cieli bydgo­skich

View Calendar
09-01-2018 09:30 - 10:30

Zajęcia poświę­cone nauczy­cie­lom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupa­cji hitle­row­skiej. Bydgo­ski wrzesień 1939 r. oraz tajne naucza­nie. Zwiedza­nie stałej wystawy.

Print Friendly, PDF & Email