Histo­ria Ireny Sendle­ro­wej

View Calendar
02-03-2018 12:00 - 14:00

Spotka­nie dla człon­ków Bydgo­skiego Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Głośne czyta­nie fragmen­tów książek o niezwy­kłej osobie, „matce dzieci Holocau­stu“, Irenie Sendle­ro­wej.

Print Friendly, PDF & Email