Dni bez kar

View Calendar

Możliwość oddania wypo­ży­czo­nych zbiorów bez nali­czenia kar za prze­kro­czenie terminu zwrotu.