Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: "Bezpie­czeń­stwo w sieci", "Grywa­li­zacja" oraz "Escape room – pokój zagadek". Był to poży­tecznie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Print Friendly, PDF & Email