Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 64 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bez­pie­czeń­stwo w sieci“, „Gry­wa­li­zacja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to poży­tecznie spę­dzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.