Wystawa w czytelni

Wystawa w czytelni

W dniach 29 listo­pada 2017 – 5 stycz­nia 2018 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza do czytelni głównej na wystawę dziad­ków do orzechów. Zapra­szamy również wszyst­kie dzieci – te młodsze i te starsze – do samodziel­nego wykona­nia figurki dziadka do orzechów z papieru. Do pobra­nia wzór oraz instruk­cja.
Życzymy miłej zabawy!

Print Friendly, PDF & Email