Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Powią­zane wyda­rzenia nadcho­dzące

 • 09-01-2018 09:00 – 09-01-2018 11:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  – poga­danka nt. książki "Dziadek do orze­chów" E.T.A. Hoff­manna;
  – głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
  – wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
  – zwie­dzanie wystawy "Dziadki do orze­chów".

 • 10-01-2018 09:00 – 10-01-2018 11:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  – poga­danka nt. książki "Dziadek do orze­chów" E.T.A. Hoff­manna;
  – głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
  – wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
  – zwie­dzanie wystawy "Dziadki do orze­chów".

 • 11-01-2018 09:00 – 11-01-2018 11:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  – poga­danka nt. książki "Dziadek do orze­chów" E.T.A. Hoff­manna;
  – głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
  – wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
  – zwie­dzanie wystawy "Dziadki do orze­chów".