Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Powiązane nadcho­dzące wydarzenia

  • 19-06-2018 09:00 – 19-06-2018 10:30

    Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.