Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Related upcoming events

 • 22-10-2018 10:00 – 22-10-2018 11:30

  Zajęcia dla młodzieży.

 • 23-10-2018 11:00 – 23-10-2018 12:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przy­bli­ża­jące najcie­kawsze wyda­rzenia z historii Bydgoszczy.

 • 24-10-2018 10:30 – 24-10-2018 12:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 24-10-2018 09:00 – 24-10-2018 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 25-10-2018 13:30 – 25-10-2018 15:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 26-10-2018 10:30 – 26-10-2018 12:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 26-10-2018 10:00 – 26-10-2018 11:30

  Zajęcia dla młodzieży.

 • 29-10-2018 09:00 – 29-10-2018 10:30

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 31-10-2018 09:00 – 31-10-2018 10:30

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 05-11-2018 11:00 – 05-11-2018 12:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.