Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Powią­zane nadcho­dzące wyda­rzenia

 • 20-11-2017 10:00 – 20-11-2017 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 20-11-2017 11:00 – 20-11-2017 12:30

  Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny świa­towej.

 • 20-11-2017 11:30 – 20-11-2017 13:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 21-11-2017 09:30 – 21-11-2017 11:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 22-11-2017 08:30 – 22-11-2017 10:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 22-11-2017 09:30 – 22-11-2017 11:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 22-11-2017 11:00 – 22-11-2017 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 23-11-2017 Cały dzień

  Ocena prac nade­sła­nych na konkurs "Święta z Dziad­kiem do Orze­chów E.T.A Hoff­manna".

 • 23-11-2017 09:00 – 23-11-2017 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 23-11-2017 11:30 – 23-11-2017 13:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 24-11-2017 09:00 – 24-11-2017 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 24-11-2017 10:00 – 24-11-2017 11:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 27-11-2017 08:30 – 27-11-2017 10:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 28-11-2017 Cały dzień

  Podsu­mo­wanie konkursu "Święta z Dziad­kiem do Orze­chów E.T.A Hoff­manna".

 • 29-11-2017 09:00 – 29-11-2017 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 30-11-2017 10:00 – 30-11-2017 11:00

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

 • 04-12-2017 13:40 – 04-12-2017 15:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 05-12-2017 09:00 – 05-12-2017 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 05-12-2017 11:30 – 05-12-2017 13:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 07-12-2017 09:00 – 07-12-2017 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 11-12-2017 10:00 – 11-12-2017 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 11-12-2017 11:30 – 11-12-2017 12:30

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

 • 11-12-2017 11:30 – 11-12-2017 12:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 11-12-2017 12:30 – 11-12-2017 13:30

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

 • 11-12-2017 12:30 – 11-12-2017 13:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 13-12-2017 10:00 – 13-12-2017 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 15-12-2017 11:00 – 15-12-2017 12:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 09-01-2018 09:30 – 09-01-2018 10:30

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.