Czytelnia PBW w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wyda­rzenia

  • 22-09-2018 09:30 – 22-09-2018 13:00

    Prezen­tacja i warsztaty „Wyko­rzy­stanie zbiorów Medioteki Instytutu Goethego na lekcjach języka niemiec­kiego, czyli Spielen und koope­riren“ przy­go­to­wane przez opiekuna Medioteki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.

  • 28-09-2018 11:00 – 28-09-2018 13:00

    Kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ przy­go­to­wane dla osób niewi­do­mych i słabo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Bydgoszczy Polskiego Związku Niewi­do­mych. Tym razem okazją do spotkania są obchody 90. rocznicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, najwy­bit­niej­szego bydgo­skiego pisarza, autora „Mostu królowej Jadwigi“.