Konfe­ren­cja metodyczna

Konfe­ren­cja metodyczna

Pod patro­na­tem stowa­rzy­sze­nia Prof–Europe w Czytelni Głównej odbyła się konfe­ren­cja dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Doradca metodyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nic­twa Didier dotyczącą podręcz­ni­ków do egzami­nów DELFDALF. Rémi Gérôme przepro­wa­dził szkole­nie, jak wykorzy­stać te nowości w celu przygo­to­wa­nia uczniów do zdania egzami­nów z języka francu­skiego.

Print Friendly, PDF & Email