Wydarzenia

2019 >
Marzec
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Luty
Luty
Luty
Luty
1
2
3
4
 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  09:00 -10:30
  04-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfro­wych.
 • Czy wojna jest dla dzieci?
  10:00 -11:30
  04-03-2019

  Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.

5
 • Klub Enigma
  09:30 -10:30
  05-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:30 -10:30
  05-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  09:30 -11:00
  05-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:30 -11:30
  05-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  10:30 -11:30
  05-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  11:00 -12:30
  05-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:30 -12:30
  05-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:30 -12:30
  05-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:30 -13:30
  05-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:30 -13:30
  05-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Sieć nauczy­cieli jęz. angiel­skiego
  16:30 -18:30
  05-03-2019

  Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.

6
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  09:45 -11:15
  06-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Gra o Polskę
  09:45 -10:45
  06-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.

 • Klub Enigma
  09:45 -10:45
  06-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Stara szkoła
  10:15 -11:45
  06-03-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  10:45 -11:45
  06-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Gra o Polskę
  10:45 -11:45
  06-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  11:15 -12:45
  06-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:45 -12:45
  06-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:45 -12:45
  06-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:45 -13:45
  06-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:45 -13:45
  06-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

7
 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  09:00 -10:30
  07-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  07-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  07-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  10:30 -12:00
  07-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  07-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  07-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  07-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  07-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  07-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  13:00 -13:45
  07-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

8
9
10
11
 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -10:30
  11-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Czy wojna jest dla dzieci?
  10:00 -11:30
  11-03-2019

  Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.

12
 • Wielka­nocne opowieści
  09:00 -10:30
  12-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • Wielka­nocne opowieści
  12:00 -13:30
  12-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • Sprawie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa
  16:00 -18:00
  12-03-2019

  Zajęcia dla młodzieży.

13
 • Wielka­nocne opowieści
  09:00 -10:30
  13-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • O Marianie Rejew­skim
  09:00 -09:45
  13-03-2019

  Pogadanka, zwiedzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzboga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  09:00 -10:30
  13-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  13-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  13-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  13-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  13-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Marianie Rejew­skim
  10:00 -10:45
  13-03-2019

  Pogadanka, zwiedzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzboga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  10:30 -12:00
  13-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Wielka­nocne opowieści
  11:00 -12:30
  13-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  13-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Język angielski dla seniorów
  11:00 -12:30
  13-03-2019

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  13-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  13-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  13-03-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Wielka­nocne opowieści
  13:00 -14:30
  13-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • Dziedzictwo kultu­rowe Bydgoszczy
  15:30 -17:00
  13-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla studentów historii.

14
 • Wielka­nocne opowieści
  09:00 -10:30
  14-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • Stara szkoła
  09:00 -10:30
  14-03-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:30 -10:15
  14-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:15 -11:00
  14-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Stara szkoła
  10:30 -12:00
  14-03-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Wielka­nocne opowieści
  11:00 -12:30
  14-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

15
16
17
18
 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  18-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  18-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Język angielski dla seniorów
  11:00 -12:30
  18-03-2019

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  18-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  18-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

19
20
 • Stara szkoła
  10:00 -11:00
  20-03-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Język angielski dla seniorów
  11:00 -12:30
  20-03-2019

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -12:30
  20-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Wielka­nocne opowieści
  13:30 -15:00
  20-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  14:00 -15:00
  20-03-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

21
22
23
24
25
 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -10:30
  25-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog
  09:30 -11:00
  25 – 03-2019 – 25-05 – 2019

  Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o dokona­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich krypto­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczy­nili się do skrócenia II wojny światowej.

 • Wielka­nocne opowieści
  10:00 -12:00
  25-03-2019

  Zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z wiosną i świętami. Pogadanka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wielka­noc­nych. Głośne czytanie fragmentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wielka­noc­nego i wykony­wanie kwiatów z krepy oraz rysowanie pisanek.

 • Język angielski dla seniorów
  11:00 -12:30
  25-03-2019

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce.

26
 • Stara szkoła
  09:30 -11:00
  26-03-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Moniuszko wczoraj i dziś
  11:00 -13:00
  26-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów organi­zo­wane z okazji 200. rocznicy urodzin wybit­nego kompo­zy­tora.
 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  26-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  12:00 -12:45
  26-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -13:30
  26-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  12:00 -12:45
  26-03-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  13:00 -13:45
  26-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  26-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  13:00 -13:45
  26-03-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  26-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  14:00 -14:45
  26-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  14:00 -14:45
  26-03-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

27
 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  27-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Graj i ucz się języka niemiec­kiego
  09:00 -09:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne z wykorzy­sta­niem gier języko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  09:00 -09:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  10:00 -10:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  27-03-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  27-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Graj i ucz się języka niemiec­kiego
  10:00 -10:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne z wykorzy­sta­niem gier języko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Graj i ucz się języka niemiec­kiego
  11:00 -11:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne z wykorzy­sta­niem gier języko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  27-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  11:00 -11:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Język angielski dla seniorów
  11:00 -12:30
  27-03-2019

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  27-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

28
 • Angielski kwadrans
  08:40 -08:55
  28-03-2019

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

 • Wielka Liga Czytel­ników
  10:00 -14:00
  28-03-2019

  Ogólno­polski Konkurs dla uczniów szkół podsta­wo­wych. Etap wojewódzki.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  28-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  11:00 -12:00
  28-03-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  28-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  12:00 -13:00
  28-03-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  28-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  28-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  13:00 -13:45
  28-03-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  13:00 -14:00
  28-03-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  28-03-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

29
 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  29-03-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

30
31