Wyda­rzenia

2019 >
Styczeń
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Grudzień
1
2
3
4
5
6
7
8
 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  08-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

9
 • Wszystkie moje mamy
  09:00 -10:20
  09-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej.

 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  09:00 -10:30
  09-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  11:00 -12:30
  09-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
10
 • Wszystkie moje mamy
  12:00 -13:30
  10-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  13:00 -13:45
  10-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Wszystkie moje mamy
  13:30 -15:00
  10-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  13:45 -14:30
  10-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

11
 • Stara szkoła
  09:00 -10:00
  11-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  11-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Stara szkoła
  10:00 -11:00
  11-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  11-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

12
13
14
15
16
 • Stara szkoła
  10:30 -11:30
  16-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  11:30 -13:00
  16-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

17
18
19
20
21
22
23
 • Stara szkoła
  10:30 -11:30
  23-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  11:30 -13:00
  23-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

24
25
 • Stara szkoła
  10:30 -11:30
  25-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  25-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Stara szkoła
  11:30 -12:30
  25-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  25-01-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

26
27
28
29
30
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:30 -12:00
  30-01-2019

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

31
Luty
Luty
Luty