Wydarzenia

2018 >
Czerwiec
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Maj
Maj
Maj
Maj
1
2
3
4
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  04-06-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  10:30 -13:00
  04-06-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów; 
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.
5
6
7
8
9
 • Piękno matema­tyki w przyro­dzie
  08:45 -13:00
  09-06-2018

  Rajd Matema­tyczno-Przyrod­niczy pod hasłem „Piękno matema­tyki w przyro­dzie”. Zbiórka o godz. 8.45 przy fontannie Potop (plac Wolności).
  Program:
  1. Piesza wędrówka przez park Kazimierza Wielkiego, park Jana Kocha­now­skiego – pomniki przyrody.
  2. Ogród Botaniczny UKW, ul. J.K. Chodkie­wicza 30, (wejście od ul. J.U. Niemce­wicza) – spotkanie z p. dr hab. Katarzyną Marcysiak godz. 10.00.
  3. Piesza wędrówka do budynku PBW im. Mariana Rejew­skiego, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4.
  4. „Złota liczba w przyro­dzie – matema­tyczny język piękna“ – miniwy­kład (około 40 min) – Hanna Rakowska godz. 12.00, s. 210.
  Długość trasy pieszej ok. 5 km. Przewi­dy­wane zakoń­czenie godz. 13.00.

10
11
12
13
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  13-06-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -10:30
  13-06-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:45 -12:15
  13-06-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

14
 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  14-06-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  14-06-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  14-06-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków
  10:00 -11:00
  14-06-2018

  Prelekcja pracow­nika Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla młodzieży oraz wszyst­kich miłośników historii.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:30 -12:00
  14-06-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  14-06-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  14-06-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

15
16
17
18
19
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  19-06-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lipiec