Wyda­rzenia

2018 >
Marzec 14
«
»
 • 14
  14.Marzec.Środa

  Angielski kwadrans

  08:40 -08:55
  14-03-2018

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

  O Marianie Rejew­skim

  13:00 -14:00
  14-03-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów z elemen­tami języka niemiec­kiego, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

  Klub Enigma

  13:00 -13:45
  14-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  O Marianie Rejew­skim

  14:00 -15:00
  14-03-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży ze Szkoły nr 33 w Bydgoszczy, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

  Klub Enigma

  14:00 -14:45
  14-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.